តោះចែករំលែកដំណឹងរបស់យើង
ជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលមានដើម្បីចាប់ផ្តើមនៅកន្លែងណាមួយ


នៅក្នុងផ្នែកកំណត់ហេតុបណ្ដាញនេះ, យើងត្រូវបានគេផ្តល់ឱ្យចេញរកឃើញរបស់យើង, គន្លឹះនិងល្បិច, ការផ្តល់ជូនពិសេសនិងការចែករំលែកមានតម្លៃផ្សេងទៀតអ្វីគ្រប់យ៉ាង.

ឧសភា 19, 2015

ការ​យល់ដឹង​អំពី​ទម្រង់​ពណ៌អេក្រង់និង​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព​របស់​អ្នក

ក.និយាយពីអេក្រង់កុំព្យូទ័រ (អ្នក​ឃ្លាំ​មើល​ការ​កុំព្យូទ័រ) ៖ កុំព្យូទ័រ​មាន​អេក្រង់​ពីរយ៉ាង​ដែល​មាន​ពាក្យកាត់​ថា ‘LCD និង CRT’។ LCD មាន​ផ្ទៃកញ្ចក់​រាបស្មើរ ហើយ​ពេញនិយម​ជាង CRT ដែល​ធម្មតា​មាន​ផ្ទៃរាងប៉ោង​ដូចជា អេក្រង់​ទូរទស្សន៍​កាលពីមុន។ អេក្រង់​ទាំងនេះ​ភ្ជាប់មក​ជាមួយ​នូវ​ពណ៌​ដែល​គេ​រៀបចំស្រាប់​អោយ​ឈ្មោះ ថា ‘Profile’ ហើយ​ភាគច្រើន​ក៏អនុញ្ញាតិ​អោយ​យើង​បន្ថែមបន្ថយពន្លឺ និងពណ៌ក្រហម បៃតង និងខៀវ តាមតំរូវការ។ ទោះជាយ៉ាងនេះ​ក៍ដោយ ពណ៌​ដែល​មានស្រាប់ និង​ពណ៌​ដែល​យើង​បន្ថែមបន្ថយ ដោយដៃ [...]
ឧសភា 19, 2015

រចនា​លិខិត​អញ្ជើញ​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ផ្លូវ

Thеrenееdіѕnоrеаѕоnថាаllсuѕtomіnvіtаtіоnѕសម្លៀកបំពាក់កូនក្រមុំដើម្បីbеfоrmаl. Inѕtеad, វាіsbеcоmіngquitерорularសម្រាប់បញ្ហាmoѕtកូនក្រមុំtоwаnttоhavе [...]
ឧសភា 19, 2015

ដូច្នេះយើង IC Dot Com ធម្មយាត្រានៅលើអា​​កាសសម្រាប់ការរចនាក្រាហ្វិកនិងការបោះពុម្ព

ដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងការរចនាក្រាហ្វិកក្នុងការប្រកួតប្រជែងនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងការបោះពុម្ពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទីផ្សារ, យើងបានទៅលើអាកាស! យើងបានសម្រេចចិត្តថាយើងនឹងជាលើកដំបូងជាមួយ [...]