ខែ​តុលា 19, 2015

ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ "Dropbox របស់ 'សម្រាប់​ការ​ផ្ទុក​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់​អ្នក (KHMER)

ក.ប្រវត្តន៍នៃការរក្សាឯកសារ ៖ ប្រហែលជា១០ឆ្នាំមុន យើងធ្លាប់ប្រើឌីស្គែតសំរាប់ផ្ទុកឯកសារ ហើយក្រោយមកក៏ចាប់ផ្តើមទទួលយកការប្រើប្រាស់ យូអេសប៊ីផ្លាស និង អិក្សធឺណលហាឌីស ដោយសារតែលក្ខ័ណ្ឌដ៏ល្អរបស់វា អនុញ្ញាតិឲ្យយើងអាចផ្ទុកឯកសារបានច្រើនតាមតំរូវការ ធននឹងការខូចខាត មានភាពងាយស្រួលក្នុងការលុប និងដាក់ចូលឯកសារនានា ។ ខ. ចុះពេលឥឡូវ? លុះនាពេលបច្ចុបន្ប មធ្យោបាយរក្សាឯកសារកាន់តែមានការវិវត្ត និងមានសុវត្តិភាព ដោយរើសយកការផ្ទុកឯកសារនៅលើប្រព័ន្ធសឺវ៉ឺ ដែលអនុញ្ញាតិឲ្យយើងអាចទាញយក ឯកសារណាមួយ នៅពេលណា និងនៅកន្លែងណាក៏បានគ្មានដែនកំណត់ ។​ អ្វីដែលអ្នកត្រូវការគឺ ៖ កុំព្យូទ័រដែលអាចភ្ជាប់អ៊ីនធឺណែតបាន កម្មវិធី [...]