ខែ​កញ្ញា 23, 2015
Tortlay - តំបន់បណ្តាញដេញថ្លៃលើបណ្តាញ

អត្ថប្រយោជន៍​នៃ​ការ​ទិញ​នៅ​លើ​ប​ណ្តា​ញ​លក់​ដេញ​ថ្លៃ

សង្គម​សម័យ​ទំនើប​គឺ​ស៊ាំ​ជាមួយ​រយៈពេល​ជាក់លាក់​មួយ​ដូចជា​ការ​ដើរ​ទិញ​ឥវ៉ាន់​អន​ឡា​ញ​សកម្មភាព​និង. ជា​ការ​ប្រសើរណាស់, វា​មាន​អត្ថ​ប្រយោជន៍​ជា​ច្រើន​នៃ​ការ​ទិញ​នៅ​ក្នុង​ការ​លក់​ដេញ​ថ្លៃ​ដូច​ជា​មក​ពី [...]